„Z KICIĄ KOCIĄ MALUCHY ZAMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY”- Żabki rozpoczęły przygodę z Kicią Kocią.

Przeczytaliśmy książeczkę „Kicia Kocia w przedszkolu”, poznaliśmy główną bohaterkę oraz jej przyjaciół. Wykonaliśmy grupową pracę plastyczną –  malowaliśmy wykorzystaniem gąbki portret Kici Koci. Zabraliśmy Kicię Kocię na wycieczkę po przedszkolu, a nawet na spacer! Stworzyliśmy plan dnia w przedszkolu.

Co nowego słychać w grupie ŻABKI w miesiącu wrześniu

TEMATYKA:

 1. PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU
 2. ŻEGNAMY WAKACJE
 3. KOŃCZY SIĘ WRZESIEŃ, NADCHODZI JESIEŃ
 4. CUDA NA ZIEMI

 ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 • Zapoznanie z salą przedszkolną, łazienką, szatnią oraz ogródkiem przedszkolnym.
 • Rozpoznawanie miejsca przy stoliku, swojego znaczka w szatni i w łazience.
 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – poznawanie imion Pań i dzieci z grupy.
 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie- wspólne tworzenie „Kodeksu Przedszkolaka”.
 • Zachęcanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsca po skończonej zabawie.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – podejmowanie prób wspólnych zabaw, nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie spożywania posiłków (prawidłowe trzymanie sztućców: łyżka, widelec), ubierania się oraz czynności higienicznych (mycia rąk, korzystania z toalety). Zgłaszanie potrzeb fizjologicznych.
 • Uczestniczenie w zabawach dowolnych, tematycznych, dydaktycznych i integracyjnych, podejmowanie próby przezwyciężenia nieśmiałości.
 • Rozwijanie mowy, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej i manualnej.
 • Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek.
 • Zachęcanie do uczestniczenia we wspólnych zabawach, podejmowanie prób śpiewania piosenek z zachowaniem tempa i rytmu. Rozróżnianie tempa do marszu i do biegu.
 • Zabawy plastyczne na dużych i małych powierzchniach kartki z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych.
 • Nauka na pamięć krótkich rymowanek i wierszyków.
 • Podejmowanie próby kontynuowania rytmu rozpoczętego przez nauczyciela.
 • Wzbogacanie wiedzy o świecie roślin i zwierząt
 • Klasyfikowanie zabawek ze względu na określoną cechę.
 • Wznoszenie budowli z klocków według wzoru i własnego pomysłu.
 • Poznanie ogródka przedszkolnego, nauka poruszania się w parach.

Projekty edukacyjne realizowane w grupie w roku szkolnym 2022/2023

 • „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”
 • „Pokaż maluszku jak tupiesz nóżką, czyli muzyczny kwadrans rytmiczny”
 • „Wróbelka Elemelka poznajemy z nim przygody dzielić chcemy”

Strona Publicznego Przedszkola nr 36